Name innsyn-json-schema
Description JSON schema-modeller for indeksering mot Fiks Innsyn
Url https://github.com/ks-no/fiks-innsyn-json-schema
Maven Repository for artifact : innsyn-json-schema (no.ks.fiks)
Latest Version Updated Type