Name FIKS IO ASICE handler
Description Bibliotek som inneholder funksjonalitet for streaming av ASIC-E pakker
Url https://github.com/ks-no/fiks-io-asice-handler
Maven Repository for artifact : fiks-io-asice-handler (no.ks.fiks)
Latest Version Updated Type